Vergi Bildirim ve Ödeme Tarihleri
Vergi Bildirim ve Ödeme Tarihleri
 
Vergi ve Kesintilerinin Ödenmesi
 • Kurumlar vergisi, iki eşit taksitte ödenmektedir. Birincisi en geç 31 Mayıs diğeri ise en geç 31 Ekimde ödenmelidir.
 • Gelir vergisi, iki eşit taksitte ödenmektedir. Birincisi en geç 31 Temmuz diğeri ise en geç 30 Kasımda ödenmelidir.
 • Stopaj vergisi kesintileri en geç ödemenin veya tahakkukun yapıldığı ayı takip eden ayın 15'ine kadar ödenmelidir.
 • Sosyal Sigorta kesintileri kesildikleri ayı takip eden ayın 20’sine kadar ödenmelidir.
 • İhtiyat Sandığı kesintileri kesildikleri ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir.
 
 • Geciken Vergi ödemeleri için ilk ay için %3, sonraki aylar için %1.5 gecikme zammı alınır.
 • Geciken Sosyal Sigorta ödemeleri için ilk ay için %3, sonraki aylar için her ay ilave %1.5 gecikme zammı alınır.
 • Geciken İhtiyat Sandığı primleri için ilk ay için %1, sonraki aylar için her ay ilave  %1 gecikme zammı alınır.
 
Beyanname Tarihleri
 • Kişisel Vergi beyannamesi (VD1) en geç izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar,
 • Kurumlar Vergisi beyannamesi (VD2) en geç  izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar,
 • Yıllık maaş bordrosu beyannamesi (VD4) en geç izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar sunulmalıdır

Yorum Yap

YORUMLAR