KKTC Vergi Takvimi

KURUMLARVERGİSİ :

Kurumlar Vergisi beyannamesi, her yılın 30 Nisan tarihine kadar yükümlünün bağlı bulunduğu Vergi Dairesine VD.2 beyannamesi ve ekinde Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Amortisman Cetveli, Nakit Akım Tablosu, Fon Tabloları, 66/99 Yeniden Değerleme hesaplaması ve Tablosu ve Murakıp Beyannamesi. Not: Özel Hesap Dönemlerinde beyanname sunma tarihi, Hesap Dönemi sonundan itibaren 4'üncü ayın sonuna kadar olan sürede verilir. Hesap Dönemi sonunu takip eden 5'nci ay sonunda Kurumlar Vergisi I. Taksiti, 10'ncu ay sonunda Kurumlar Vergisi II. Taksiti ve 6'ncı ay sonunda ise Kurum Gelir Vergisi ödenir. 

GELİR VERGİSİ :

Gelir Vergisi Beyannamesi her yılın 30 Nisan tarihine kadar yükümlünün bağlı bulunduğu Gelir ve Vergi Dairesine VD.1 beyannamesi ve ekinde Bilanço ve ekleri veya İşletme Defteri Hesap özeti ile beraber sunulur.

KATMA DEĞER VERGİSİ:

Katma Değer Vergisi aylık vergi olup, ilgili aya ait K.D.V. beyannamesi, şirketler için takip eden ayın 20'sine, şahıslar için 25’ine kadar olan süre içinde sunulur.

STOPAJLAR

P.A.Y.E. (Muhtasar Vergisi), Kira ve mükellef ve yerleşik olmayanların kazançların Vergilendirilmesi işlemlerinde beyanname, gelirin gerçekleştiği ayı takip eden ayın 15'ine kadar olan süre içinde sunulur. 

SOSYAL GÜVENLİK:

Sosyal Sigortalar Yasasına tabi bordrolara ilişkine beyanlar, takip eden ayın 20’sine kadar , ve İhtiyat Sandığı yatırımları takip eden ayın 30'una kadar olan sürede ilgili Daireye sunulur.