Pratik Bilgiler

Amortisman Sınırı

Arizi Kazançlar İstisna Tutarları

Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

1 Şubat 2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Harçlar

1.
Yıllık Rapor
₺ 20
Yıllık Raporun Yasa’da öngörülen süre
içinde dosyalatılmaması halinde;
Sürenin aşıldığı
 İlk üç ay için %50 zamlı,
₺ 30
 Üç aydan altı aya kadar olan süre için %75 zamlı,
₺ 35
 Altı ayı aşması halinde %100 zamlı ödenir
₺ 40
M.Ş. 32 A (Ara Rapor)
₺ 13
2.
a) Tahsis Raporu (M.Ş. 12 Para karşılığında yapılan pay tahsis raporu)
 ₺15.000’sına kadar
₺ 15
 ₺15.000 üzerindeki her ₺1,000 veya kısmı için ₺0.30
+ ………. ₺
b) Paradan gayrı bir ivaz karşılığında yapılan pay tahsis raporu (M.Ş.13)
 ₺15.000’sına kadar
 ₺15.000 üzerindeki her ₺1.000 veya kısmı için ₺1.80
₺ 6
3.
Ana Sözleşme Değişikliği
₺ 60
4.
Şirket Tüzüğü Değişikliği
₺ 35
5.
Bir Şirketin İsim Değişikliğine İlişkin Müracaat
₺ 35
6.
M.Ş.1, M.Ş.2, M.Ş.3 ve Bize dosyalanan diğer belgeler ve beyanlar
₺ 30
7.
Denizaşırı Şirket Tescil
₺ 1250
8.
Y.Ş.1, Y.Ş.2, Y.Ş.3
₺ 30
9.
Sicilde Ana Sözleşme ve Tüzüğün her biri için (Pul Yasası)
₺ 95
10.
Yabancı Şirketin Ana Sözleşme, Tüzük, Tebliğ Adresi Direktörler Kurulu v.s. Değişiklik Bildirimleri
₺ 30
11.
Tescil Belgesi Sureti ve İsim Değişikliği Belgesi Suret
₺ 12
12.
Hissedarlar, Direktörler, Kayıtlı Adres Belgesi (Her sayfa için)
₺ 6
13.
Ana Sözleşme ve Tüzük Onayı ve
(Her sayfanın onayı için)
₺ 12 ve
+₺1
14.
Dosya veya Herhangi Bir Evrakın İncelenmesi İçin
₺ 7
15.
İsim Yoklaması İçin Yapılacak Dilekçe Üzerine
₺ 15
16.
Şirketler (Limited) İndeksinin İncelenmesi İçin
₺ 15
17.
“Limited” Sözcüğünü Kullanmaktan Muaf Tutulmak İçin Müracaat (Yasa Md. 20 gereğince)
₺ 250
18.
327. Madde Tahtında Terkin Edilen Bir Şirketin Sicile İadesi
₺ 250
19.
İpotek Tescili
₺ 7
20.
a) Mükellefiyet veya Rehin Akti’nin Tescili İçin (Gemi Dışında)
 ₺15,000’na kadar
 ₺15.000’nın üzerindeki her
 ₺1,000 veya kısmı için
₺ 30
₺ 2,60
b) Bir dizi tahvilatın ayrıntılarının tescili için:
Tüm dizi ile sağlanan miktarın
i) ₺15,000’na kadar
ii) ₺15.001.-₺100,000’na kadar
iii) ₺100,001-₺750,000’na kadar
iv) ₺750,000.-’dan yukarı
₺ 6
₺ 113
₺ 165
₺ 190
21.
Dosyalanacak Bilanço İçin (Pul Yasası)
₺ 24.50
22.
Dosyalanacak Kar / Zarar İçin (Pul Yasası)
₺ 24.50
23.
Dosyalanacak Yönetim Kurulu Raporu ve Murakıplar