VERGİ MEVZUATINA UYUMLULUK VE BEYANNAMELERİ

Son yıllarda global alanda yaşanan ekonomik kriz sonrasında, Devlet Bütçelerindeki “Vergi Gelirlerini”artırma yoluna giden birçok ülke, yeni vergi uygulamalarını Yasallaştırmışlardır. Sürekli değişen ve gün geçtikçe daha da karmaşık bir hale gelen Vergi sistemi içerisinde yapılacak olası hata ve uyumsuzluklar sonucu doğan para cezaları da geçmişe oran ile çok büyük oranda yükselmiş durumdadır. Müşterilerimizin ilgili ülkelerdeki vergi mevzuatına uyumu ve planlaması süreçleri, GRS nin uzman Vergi ekibi tarafından yönetilmektedir.

Keleş olarak size nasıl yardım edebiliriz?
Keleş Vergi ekibi, sürekli yenilenmekte olan Vergi Yasaları hakkında düzenli bilgi sahibi olmak, Şirketinizin yüksek maliyet oluşturan Vergi Maliyetlerinin planlamasının yapılması ve Vergi beyannamelerinizi hatasız / zamanında vermenizi sağlamak ve mevzuata uygunluk konusundaki riskleri büyük ölçüde azaltmak için etkin bir süreç oluşturmaktadır.

Dolaysız Vergiler
Dönemsel ve/veya Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
PAYE (Muhtasar) beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesi
Vergi durumu raporlaması,

Dolaylı vergiler
KDV, PAYE (Muhtasar), BSIV,v.b beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
Vergi hesapları ve vergi beyannamelerinin incelenmesi,

Yorum Yap

YORUMLAR