MALİ TABLOLARIN / RAPORLARIN HAZIRLANMASI

Şirketlerin Dönemsel veya Yıl Sonunda hazırlamış olduğu Mali Tabloların birçok alanda “Referans” olarak kullanılıyor olması, özellik ile Finans Kurumlarınca değerlendirilmesi sonucu kredi limitlerinin belirleniyor olması, mevcut raporların önemini açıkça ifade etmektedir.

Günümüz Dünyasında yaygın olarak kullanılan birçok farklı Muhasebe Programında tek bir tuşa basılarak hazırlanan bu raporlar içerisinde, muhasebenin genel kurgusu içerisinde yapılan hatalar neticesinde birçok farklı Finansal olumsuz veriler doğmaktadır. Mali Tabloların Finansal yorumu, Şirketler arası farklılığı ve farkındalığı doğuran en büyük göstergedir.

Keleş Muhasebe olarak size nasıl yardım edebiliriz?

Keleş Muhasebe ekibi olarak, Şirketinizin var olan muhasebe kurgusu içerisinden hazırlanan tüm finansal tabloların (bilanço-gelir tablosu-nakit akış-fon yönetimi v.b), uluslararası finansal oranlara olan uygunluğunun incelenmesi ve buna bağlı olarak muhasebe kurgusunun yeniden düzenlenmesi hizmetleri tarafımızdan sunulmaktadır. Şirketinizin sektöründe büyük-güçlü ve karlı olması, finansal veriler ile desteklenmediği ve Mali tablolarda var olan veriler içerisinden hesaplanamaz olması durumunda sadece sözde kalan bir tanımlamdır. Şirketinizin gerçek finansal gücünü yansıtmak ve kredibilitesini artırmak adına Şirketinizin muhasebe sistemini/kurgusunu, finansal analiz modeline göre yeniden uyarlıyoruz.

     ● Mali Tablolarının yerel mevzuat uyarınca hazırlanması ve kontrolü,
     ● Yerel mevzuata uygun olarak düzenlenmiş Mali Tabloların UFRS, IFRS çevirimi,
     ● Finansal verilerin uluslararası Finansal Oranlara gore değerlemesi ve yeniden düzenlenmesi,
     ● Bilanço kalemlerini oluşturan veri girişlerinin yeniden sınıflandırılması ve doğru Finansal Oranların                               hesaplanması


Yorum Yap

YORUMLAR