BASINDAN YAZI, YORUM VE HABERLER
 • YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK
  6/27/2016 2:12:14 PM
  Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz
  Devamı..
 • VERGİSEL DANIŞMANLIK
  6/27/2016 2:09:44 PM
  Şirketlerin yerel ve uluslararası piyasalarda edinmek istedikleri tüm bilgileri, uzman kadromuz ile yanıtlıyoruz. Yatırım yapacağınız ülke ile ilgili Mali Yükümlülük (Vergi Yükümlülüğü) raporlarını büyük bir titizlik ile hazırlayan uzman kadrosu, bu konuda ilgili ülkedeki mevcut ofisi veya iş ortakları ile müşterilerine en hızlı ve en doğru bilgiyi sunmaktadır.
  Devamı..
 • MALİ TABLOLARIN / RAPORLARIN HAZIRLANMASI
  6/27/2016 2:08:37 PM
  Şirketlerin Dönemsel veya Yıl Sonunda hazırlamış olduğu Mali Tabloların birçok alanda “Referans” olarak kullanılıyor olması, özellik ile Finans Kurumlarınca değerlendirilmesi sonucu kredi limitlerinin belirleniyor olması, mevcut raporların önemini açıkça ifade etmektedir
  Devamı..
 • ŞİRKET KURULUŞ VE TESCİL İŞLEMLERİ
  6/27/2016 2:07:29 PM
  var olan müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin, faaliyet gösterecekleri sektörlere yönelik olarak kuracakları yeni Şirketlerin tüm, Yasal mevzuatlara uygun olarak Ana Sözleşme ve Tüzükler ile diğer tüm Yasal belgelerin hazırlanması,
  Devamı..
 • VERGİ MUHASEBESİ
  6/27/2016 2:06:54 PM
  Yasal mevzuatta ve muhasebe standartlarında giderek artan değişikliklerden dolayı şirketler vergi muhasebesi ile ilgili kaynakların ve uzmanlığın yetersizliği konusunda sıkıntı yaşayabilirler.
  Devamı..
 • VERGİ MEVZUATINA UYUMLULUK VE BEYANNAMELERİ
  6/27/2016 2:05:38 PM
  Son yıllarda global alanda yaşanan ekonomik kriz sonrasında, Devlet Bütçelerindeki “Vergi Gelirlerini”artırma yoluna giden birçok ülke, yeni vergi uygulamalarını Yasallaştırmışlardır.
  Devamı..
 • BORDRO HİZMETLERİ
  6/27/2016 2:04:15 PM
  bordro ekibi ilgili ülkedeki Sosyal Güvenlik Yasaları uyarınca, müşterilerin personellerine yönelik olarak dönemsel olarak hazırlamakta olduğu bordro ve buna bağlı Yasal beyannameleri, personellerin işe giriş – işten çıkış - çalışma izinleri ve kişisel maaş hesaplamaları
  Devamı..
 • Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Daveti
  5/5/2016 12:19:36 PM
  Kıbrıs Türk İşadamları Derneği tarafından Odamıza ulaştırılan davet yazısında İŞAD’ın, ara bölge’de bulunan ‘Home for Cooperation’da 27 Nisan 2016 tarihinde “Federal Cyprus: Last Chance?” konulu bir panel düzenleneceği bildirilmektedir.
  Devamı..
 • İHTİYAT SANDIĞI YASASI
  5/5/2016 12:17:40 PM
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu , değiştirilmiş şekliyle 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasının (D) bendinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
  Devamı..
 • Vergi Bildirim ve Ödeme Tarihleri
  5/5/2016 12:11:15 PM
  Kurumlar vergisi, iki eşit taksitte ödenmektedir. Birincisi en geç 31 Mayıs diğeri ise en geç 31 Ekimde ödenmelidir.
  Devamı..
Tümünü okumak için tıklayınız.